Hordy Mirosława (Горды Мирослава), dr (PhD)

Место работы:

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filologii Słowiańskiej (University of Szczecin, Institute of Slavonic Philology)

Контакты:

Электронная почта:
Телефон:

Main research interests:

jȩzykoznawstwo, frazeologia, paremiologia, rusystyka, polonistyka, jȩzykoynawstwo porównawcze, negacja, ciało człowieka w jȩzyku

Веб-сайты: