Łuszczuk Monika (Лушчук Моника), dr (dr)

Место работы:

Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Контакты:

Электронная почта:
Телефон:

Main research interests:

językoznawstwo, mowa

Веб-сайты: