Rodziewicz Barbara (Родзевич Барбара), dr hab. prof. US (dr hab. prof. US)

Место работы:

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Językoznawstwa, Szczecin, Polska

Контакты:

Электронная почта:
Телефон:

Main research interests:

psycholingwistyka, lingwistyka kulturowa, konfrontacyjna frazeologia

Веб-сайты: