Jarosz Beata (Ярош Беата), dr (dr)

Workplace:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

Contacts:

Phone:

Main research interests:

jȩzykoynawstwo polskie, socjolingwistyka, medioznawstwo

Websites: