Doboszyńska-Markiewicz Katarzyna (Добошиньска-Маркевич Катажина), dr (dr)

Место работы:

Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Контакты:

Электронная почта:
Телефон:

Main research interests:

Lingwistyka formalna, semantyka wyrażeń metatekstowych

Веб-сайты: