Doboszyńska-Markiewicz Katarzyna (Добошиньска-Маркевич Катажина), dr (dr)

Workplace:

Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Contacts:

Main research interests:

Lingwistyka formalna, semantyka wyrażeń metatekstowych

Websites: