Iacovou Anna (Анна Якову), dr (к.ф.н.)

Место работы:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa, Łódź, Polska

Контакты:

Электронная почта:
Телефон:

Main research interests:

językoznawstwo rosyjskie