Iacovou Anna (Анна Якову), dr (к.ф.н.)

Workplace:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa, Łódź, Polska

Kontakte:

Telefonnummer:

Main research interests:

językoznawstwo rosyjskie