Kozłowska Anna (Козловска Анна), dr hab.

Место работы:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Współczesnego Języka Polskiego

Контакты:

Электронная почта:
Телефон:

Main research interests:

Stylistyka (język artystyczny, idiolekt), semantyka, składnia