Kozłowska Anna (Козловска Анна), dr hab.

Workplace:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Współczesnego Języka Polskiego

Main research interests:

Stylistyka (język artystyczny, idiolekt), semantyka, składnia