Kwapień Ewelina (Квапень Эвелина), dr

Место работы:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego

Контакты:

Электронная почта:
Телефон:

Main research interests:

Historia leksyki polskiej, leksykografia, lingwistyka diachroniczna