Kwapień Ewelina (Квапень Эвелина), dr

Workplace:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego

Kontakt:

Main research interests:

Historia leksyki polskiej, leksykografia, lingwistyka diachroniczna