Świątek Agnieszka (Świątek Agnieszka), mgr

Место работы:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Контакты:

Электронная почта:
Телефон:

Main research interests:

Semantyka, kultura języka, etykieta wypowiedzi