Świątek Agnieszka (Świątek Agnieszka), mgr

Workplace:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Kontakte:

Telefonnummer:

Main research interests:

Semantyka, kultura języka, etykieta wypowiedzi