Zaucha Joanna (Зауха Йоанна), dr (dr)

Место работы:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, Polska

Контакты:

Электронная почта:
Телефон:

Main research interests:

językoznawstwo, semantyka, pragmatyka

Веб-сайты: