Zaucha Joanna (Зауха Йоанна), dr (dr)

Workplace:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, Polska

Kontakty:

Main research interests:

językoznawstwo, semantyka, pragmatyka

Websites: