Karpuzova Yuliana (Карпузова Юлиана)

Workplace:

Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, България

Main research interests:

Лексикология