Międzynarodową Konferencję Naukową POLYSLAV-XXII

Szanowni Państwo!

Kolejne spotkanie naukowców w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej POLYSLAV odbędzie się w dniach 10-12 września 2018 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (www.filolog.uni.lodz.pl). Jego organizacją zajmują się trzy jednostki: Instytut Rusycystyki, Katedra Filologii Słowiańskiej i Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 kwietnia 2018. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres polyslav@polyslav-as.org.

Uwaga!

1) Osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o udział w konferencji POLYSLAV, proszone są o dołączenie krótkiego streszczenia referatu (nie więcej niż 200 słów bez bibliografii).

2) Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie, angielski i niemiecki.

3) O przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia zostaną Państwo poinformowani do 30 maja 2018. Przyjętych zostanie maksymalnie 80 zgłoszeń. W pierwszej kolejności będą rozważane referaty poświęcone badaniu języków, które do tej pory rzadko były przedmiotem wystąpień podczas konferencji POLYSLAV.

4) Biorąc udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej POLYSLAV, potwierdzają Państwo swoje członkostwo w Stowarzyszeniu Slawistów POLYSLAV.

5) Opłata konferencyjna wynosi:
- 70 euro dla dotychczasowych członków;
- 100 euro dla nowych uczestników konferencji.

Opłatę można uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV lub gotówką podczas konferencji. Szczegółowe informacje niezbędne do wykonania przelewu bankowego znajdują się poniżej. Opłata nie obejmuje wyżywienia, zakwaterowania i ewentualnych opłat wizowych.

6) Artykuły pozytywnie ocenione przez dwóch anonimowych recenzentów zostaną opublikowane w wydawnictwie Harrassowitz Verlag. Do publikacji przyjęte zostaną wyłącznie prace wcześniej niepublikowane. Ani uiszczenie opłaty konferencyjnej i udział w konferencji, ani przesłanie artykułu do zespołu redakcyjnego nie gwarantują publikacji. O tym, czy artykuł zostanie opublikowany, decydują wyłącznie recenzje.

7) Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia do przywilejów i obowiązków członka Stowarzyszenia należy udział w corocznych obradach plenarnych, podczas których podejmowane są ważne decyzje dotyczące organizacji kolejnych konferencji, publikacji itp.

8) Komitet organizacyjny konferencji przedstawi uczestnikom możliwe warianty noclegu (na koszt uczestników).

Prosimy o udostępnienie powyższego zaproszenia wszystkim zainteresowanym.

Informacje do przelewu

Nazwa konta: POLYSLAV, o.s.
Bank:
Česká spořitelna
110 000 Praha 1
Na Perštýně 342/1
Numer konta: 000000-1889134293
Kod banku: 0800
IBAN: CZ38 0800 0000 0018 8913 4293
BIG (SWIFT): GIBACZPX

W tytule przelewu prosimy wpisać: Polyslav 2018 Lodz oraz podać nazwisko uczestnika.

Komitet organizacyjny

Download application