Międzynarodową Konferencję Naukową POLYSLAV-XXI

Drodzy Polyslaviści,

coroczna konferencja Polyslav XIX odbędzie się 11-13 września na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Nowym Sadzie (www.ff.uns.ac.rs), Departament Języka i Literatury Słowackiej (Nowy Sad, Serbia).

Termin nadsyłania zgłoszeń to 20 maja 2017. Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie wysłać go na adres polyslav@polyslav-as.org

1) Osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o udział w konferencji POLYSLAV, proszone są o dołączenie krótkiego streszczenia referatu na dowolny temat lingwistyczny (nie więcej niż 200 słów + bibliografia).

2) W pierwszej kolejności będą rozważane referaty poświęcone badaniu języków, które do tej pory rzadko były przedmiotem wystąpień podczas POLYSLAV-u.

3) O tym, czy zgłoszenie zostało przyjęte i pozytywnie rozpatrzone, uczestnicy zostaną poinformowani nie później niż 5 czerwca 2017.

4) Opłata konferencyjna wynosi:

- 70 euro dla dotychczasowych członków POLYSLAV-u;

- 100 euro dla nowych uczestników konferencji.

Opłata może zostać uiszczona bądź przelewem lub w gotówce zaraz po przybyciu na konferencję. Szczegółowe dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego znajdują się poniżej. Opłata konferencyjna nie obejmuje wyżywienia i zakwaterowania.

5) Artykuły pozytywnie ocenione przez dwóch anonimowych recenzentów zostaną opublikowane, najprawdopodobniej w Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), (seria Die Welt der Slaven. Sammelbände). Do publikacji przyjęte zostaną wyłącznie prace wcześniej niepublikowane.

6) Ani uiszczenie opłaty konferencyjnej i udział w konferencji, ani przesłanie artykułu do zespołu redakcyjnego nie gwarantują publikacji. O tym, czy artykuł zostanie opublikowany, decydują wyłącznie recenzje.

Prosimy, aby wszyscy, którzy otrzymali to zaproszenie, przekazali je również osobom, które wprawdzie nie znalazły się wśród adresatów wiadomości, ale które mogłyby być zainteresowane udziałem w konferencji.

Informacje do przelewu

Bank account

Nazwa konta:  POLYSLAV,  o.s.

Bank:

Česká spořitelna

110 000 Praha 1

Na Perštýně 342/1

Numer konta:  000000-1889134293

Kod banku:  0800

IBAN: CZ38 0800 0000 0018  8913 4293

BIG (SWIFT): GIBACZPX

W tytule przelewu proszę wpisać: Polyslav 2017 Novi Sad oraz podać nazwisko uczestnika.