Rutkiewicz-Hanczewska Małgorzata (Руткевич-Ганчевска Малгожата), prof. UAM dr hab. (prof. UAM dr hab.)

Workplace:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Kontakty:

Phone:

Main research interests:

Językoznawstvo polskie, onomastyka, neurologopedia (linguistics, onomastics, speech and language pathology)

Websites: