Bilińska Joanna (Билиньска Иоанна), doktor / PhD

Workplace:

Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

Kontakt:

Main research interests:

leksykografia, dygitalizacja, język słoweński / lexicography, digitalisation, Slovene language