Međunarodna naučna konferencija POLYSLAV XXII

Poštovani,

naredni naučni skup u okviru Međunarodne naučne konferencije POLYSLAV XXII, održaće se na Filološkom fakultetu Univerziteta u Lođu (www.filolog.uni.lodz.pl), od 10. do 12. septembra 2018. godine. Organizatori će ovog puta biti čak tri odseka: Institut za ruski jezik, Katedra za slovensku filologiju i Odsek primenjene lingvistike i kulture.

Rok za podnošenje prijava je 30. april 2018. Popunjene prijave možete poslati na imejl polyslav@polyslav-as.org.

Skrećemo Vam pažnju na to da:

1) ako se za Polislav prijavljujete prvi put, pošaljete apstrakt svog referata (dužine do 200 reči, bez literature).

2) radove možete pisati i izlagati na svim slovenskim jezicima, kao i na nemačkom i engleskom.

3) o prihvatanju ili odbijanju Vaše prijave ćete biti obavešteni najkasnije do 30. maja 2018. Ove godine će biti prihvaćeno maksimalno 80 prijava. Prednost imaju referati posvećeni istraživanju jezika, koji su do sada retko bili tema izlaganja na konferenciji Polislav.

4) učestvovanjem na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Polislav, automatski potvrđujete i svoje članstvo u Udruženju slavista Polislav

5) kotizacija za učešće na konferenciji iznosi:
- 70 evra za članove Polislava;
- 100 evra za nove učesnike konferencije.

Uplatu možete izvršiti putem bankovnog transfera na račun Udruženja slavista Polislav ili gotovinom tokom trajanja konferencije. Detaljne informacije vezane za plaćanje putem bankovnog transfera se nalaze na kraju pozivnog pisma. Napominjemo da kotizacija ne pokriva smeštaj, hranu ili dodatne troškove za eventualno izdavanje viza.

6) radovi koji budu pozitivno ocenjeni od strane oba anonimna recenzenta, biće objavljeni od strane izdavača Harrassowitz Verlag. Mogu biti objavljeni samo radovi koji do sada nisu bili objavljivani. Imajte na umu da ni plaćanje kotizacije, kao ni učestvovanje na konferenciji i slanje rada ne garantuju njegovo objavljivanje. O tome da li će rad biti objavljen odlučuju isključivo recenzenti.

7) u skladu sa statutom Udruženja, privilegija i obaveza člana Udruženja čini učestvovanje na plenumu koji se organizuje svake godine, gde se donose važne odluke u vezi sa organizacijom narednih konferencija, objavljivanja radova i sl.

8) Organizacioni odbor konferencije će Vam predstaviti najpovoljnije varijante noćenja u Lođu tokom trajanja konferencije (koje sami plaćate).

Informacije o bankovnom transferu

Nazwa konta: POLYSLAV, o.s.
Bank:
Česká spořitelna
110 000 Praha 1
Na Perštýně 342/1
Numer konta: 000000-1889134293
Kod banku: 0800
IBAN: CZ38 0800 0000 0018 8913 4293
BIG (SWIFT): GIBACZPX

Reference za vašu uplatu: Polyslav 2018 Lodz i Vaše prezime

Sa poštovanjem,
Organizacioni odbor konferencije

Download application