Ginter Anna (Гинтер Анна), dr hab. (dr hab.)

Workplace:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa, Łódź, Polska

Kontakt:

Main research interests:

językoznawstwo

Websites: