Jabłońska Monika (Яблоньска Моника), PhD. (PhD.)

Workplace:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego, Polska (University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Institute of Polish Language, Poland)

Kontakt:

Phone:

Main research interests:

Linguistics, prescriptive grammar, language innovation

Websites: