Pięcińska Anna (Печиньска Анна), dr (dr)

Workplace:

Uniwersyt Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Histori Sztuki, Warszawa, Polska

Kontakt:

E-mail:

Main research interests:

Semantyka, glottodydaktyka, humor research, teoria i praktyka przekładu intersemiotycznego

Websites: